Χρήσιμες Συνδέσεις - Useful liks

 

Υπουργεία - Ministries
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών / Ministry of Finance
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας /  Ministry of Development
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής / Ministry of Environment Energy & Climate Change 
 
Οργανισμοί - Organizations 
Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά / Greek Association of Photovoltaic Energy Producers
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) / Public Power Corporation (PPC)
Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) / Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO)
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) / Independent Power Transmission Operator (IPTO or ADMIE)
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) / Operator of Electricity Market
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / Regulatory Authority for Energy (RAE)
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) / Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) / Hellenic Association of Photovoltaic Companies (HELAPCO)
European Photovoltaic Industry Association
International Energy Agancy Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS)
European Photovoltaic Technology Platform
 
Περιοδικά - Magazines
PHOTON International The Photovoltaic Magazine
Sun & Wind Energy
Renewable Energy World
Ecotec
EnergyWorld
PV-Tech
 
Sites
 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Universities
Εθνικο και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) / National and Kapodistrian University of Athens (UOA)
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) / National Technical University (NTUA)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) / Aristotele Universiti of Thessaloniki (AUTH)
Πανεπιστήμιο Πατρών / University of Patras